Nykyisin Lasse Rintakumpu tunnetaan innovatiivisena web-suunnittelijana, mutta mitä hän teki nuoruudessaan? Millaisista kouluaineista hän oli erityisen kiinnostunut ja miten hän tutustui internetiin? Miten hänestä lopulta tuli web-suunnittelija? Lue tämä artikkeli ja ota selvää!

Lasse Rintakumpu alkoi seurata netin kehitystä jo sen varhaisvaiheessa

Vaikkei Lasse Rintakumpu aluksi ollutkaan kiinnostunut web-suunnittelusta, alkoi hän käyttää nettiä jo vuonna 1995. Samalla hän tutustui myös Windows 95:een. Käytännössä Lasse Rintakumpu on siis nähnyt ja kokenut graafisen internetin kehityskaaren sen alkuajoista nykypäivään. Hän myös muistelee luoneensa aikoinaan huonolaatuisia web-sivustoja. Hän kertookin oppineensa web-suunnittelua yrityksen ja erehdyksen, tai pikemminkin yritysten ja erehdysten, kautta. Lasse Rintakummun innovatiivisuus ja ennakkoluuloton kokeilunhalu näyttävät vaikuttaneen jo hänen varhaisvuosiinsa saaden hänet kiinnostumaan netistä ja sen tarjoamista monista mahdollisuuksista.

Lasse Rintakummun koulutien lempiaineet

Koulussa Lasse Rintakumpu nautti erityisesti kuvataiteen, matematiikan, äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelusta. Lukion jälkeen hän suuntasi kirjallisuustieteen opintojen pariin todeten kuitenkin myöhemmin, että ellei hän halunnut työskennellä toimittajana, olisivat hänen työllistymismahdollisuutensa kirjallisuustieteen opintojen jälkeen melko heikot. Samoihin aikoihin Lasse Rintakumpu törmäsi webstandardeihin, jotka veivät miehen mukanaan. Hän nimittäin tajusi voivansa yhdistää webissä monia mieltymyksen kohteitaan, kuten ohjelmoinnin, kirjoittamisen, informaation hallinnan sekä visuaaliset taiteet.

Lasse Rintakumpu kokee olevansa tiedonjanossaan ja -hankinnassaan kyltymätön. Hän harrastaa kirjoittamista monessa muodossaan, esimerkiksi kirjoittamalla runoja. Monipuolisesta lahjakkuudesta sekä monipuolisista harrastuksista on varmasti hyötyä Lasse Rintakummun haastavassa työssä, joka vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja eteen päin pyrkimistä.

Netti tarjoaa ihmisille valtavan laajan verkoston, joka tarjoaa parhaimmillaan valtavasti erilaisia mahdollisuuksia. Internetistä puhuttaessa Lasse Rintakumpu nimenomaan korostaa internetin luoman verkoston tarjoamia moninaisia mahdollisuuksia. Jos osaamme hyödyntää nämä mahdollisuudet optimaalisella tavalla, ovat mahdollisuuksien avaamat ovet lähes rajattomat.

Toisaalta se aiheuttaa käyttäjilleen ja kehittäjilleen myös haasteita, joihin vastaaminen vaatii innovatiivisia ratkaisuja. Ehkäpä Lasse Rintakummun jalanjäljissä ja esimerkkiä seuraten on kuitenkin parempi nähdä asioiden positiivinen puoli ennen negatiivisia puolia ja keskittyä nimenomaan näihin positiivisiin puoliin. Lasse Rintakummulla tuntuu olevan osaamista, jota tähän haasteeseen vastaamiseksi tarvitaan. Tulevaisuus näyttää, miten Lasse Rintakumpu pystyy jatkossa hyödyntämään taitojaan ja innokkuuttaan.