Lasse Rintakumpua voidaan pitää nykyaikaisen web-suunnittelun taiturina ja hänen AMDesign-yrityksensä onkin tullut alalla tunnetuksi. Lassen tie web-suunnittelijaksi ei tosin ollut aivan suoraviivainen, vaan hän lähti ensin opiskelemaan kirjallisuustiedettä. Myöhemmin hän tutustui itse yrityksen ja erehdyksen kautta moderniin web-suunnitteluun ja taisi itsekin huomata omat lahjansa. Tällä sivustolla esitellään Lassen töitä.

Lasse Rintakummun asiakaskunta on ollut laaja-alaista

Uransa alkuvaiheessa Lasse Rintakumpu keskittyi tarjoamaan palveluksiaan pääasiassa projekteihin, jotka liittyivät taiteeseen ja kulttuuriin. Hän jatkaa edelleenkin tällaisten projektien parissa, mutta ajan saatossa, huomattuaan, että rahoitus oli tämän kaltaisissa projekteissa usein epävarmalla pohjalla, hän alkoi monipuolistaa asiakaskuntaansa. Nykyisin hänen asiakaskuntaansa kuuluu esimerkiksi kunnan sekä valtion organisaatioita ja PK-yrityksiä.

WordPress on Lasse Rintakummun suosituin sisällönhallintajärjestelmä asiakasprojekteissa

Lasse Rintakumpu suosii asiakasprojekteissaan monia sisällönhallintajärjestelmiä, kuten CMS:aa ja Mephistoa, mutta suosikikseen hän nostaa WordPressin. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin php-pohjaisuus ja toiseksi maksuttomuus.

Millaisia asioita Lasse Rintakumpu pitää monien yrityssivujen sudenkuoppina

Kun Lasse Rintakummulta kysytään niistä seikoista, jotka ovat hänen mielestään yrityssivujen pahimmat ongelmat, mainitsee hän kolme seikkaa. Ensimmäisenä hän mainitsee puutteellisen tai huonon informaatioarkkitehtuurin. Toisena kohtana hän mainitsee sivuihin liittyvät käytettävyysongelmat ja kolmantena sivujen toimimattoman visuaalisen suunnittelun. Valitettavasti Lassen mukaan nämä kolme ongelmatekijää kulkevat usein käsi kädessä.

Lasse Rintakummun mukaan web-suunnittelussa on tärkeintä olla sekä käyttäjä- että sisältölähtöistä. Tästä huolimatta myös grafiikkaan tulisi kiinnittää huomiota, jotta siitä ei tulisi kökköä. Huono grafiikka luo hyvin nopeasti sekä sivusta, että koko yrityksestä epäammattimaisen kuvan ja tätähän ei kukaan ammattilainen halua!

Lasse Rintakumpu on huomannut, että aina myöskään web-sivuja tilaavat yritykset tai yhdistykset eivät oikein tiedä, mitä web-sivun suunnitteluprosessilta pitäisi odottaa ja miten tähän prosessiin tulisi lähteä. Tämän vuoksi monet yritykset ja yhdistykset kaatuvatkin sudenkuoppiin, jotka olisi hyvällä valmistautumisella helppo välttää.

Samalla, kun yritysten on tärkeää valita asiantunteva web-suunnittelija toteuttamaan sivujensa suunnittelun ja toteutuksen, on niiden itsekin osattava toimia prosessissa oikealla ja sitoutuneella tavalla. Ellei suunnittelija saa kysymyksiinsä asianmukaisia vastauksia, luo hän yrityksen sivut lähes sokkona.