Lasse Rintakummun yksityiselämästä tai perheestä ei ole tihkunut kovinkaan paljon tietoja julkisuuteen. Vaikuttaakin siltä, että Lasse Rintakumpu pyrkii pitämään yksityiselämänsä melko tiukasti poissa parrasvaloista ja esiintymään julkisuudessa lähinnä töidensä valossa. Millainen kuva Lassesta sitten muodostuu hänen yrityksensä sivuston sekä haastattelujen kautta?

Kirjallisuutta harrastava innovaattori

Haastattelujen ja Lassen yrityksen kotisivujen kautta Lassesta muotoutuu nopeasti kuva kirjallisuutta harrastavana innovaattorina. Lasse nimittäin kertoo lukevansa ja kirjoittavansa paljon ja harrastavansa esimerkiksi runojen kirjoittamista. Lasse myös uskaltaa ottaa kantaa monien alojen uusimpiin innovaatioihin, mistä on oivallinen osoitus hänen Valkeen kirkasvalokuulokkeita käsittelevä artikkelinsa, jossa hän pohtii, onko kyseessä alan kuuma, uusi innovaatio vai pikemminkin huuhaa-osastolle kuuluva laite. Kauppalehden tietojen mukaan Valkee onkin menettänyt osakepääomansa ja sen tulos on ollut erittäin tappiollinen. Lassen kritiikki on siis osuvaa.

Yritystoimintaan innokkaasti suhtautuva puurtaja

Lassella ei haastattelujen perusteella tunnu olevan kovinkaan paljon varsinaista vapaa-aikaa. Hän ilmoittaa olevansa töissä 24/7 ja toimivansa mielellään yrittäjänä. Lasse kertoo myös luovansa helposti harrastuksesta työn tai päinvastoin. Lassesta muodostuukin kuva innokkaasti yritystoimintaan suhtautuvana puurtajana, joka tarttuu hyvin monenlaisiin puuhiin.

Uusille yrittäjille Lasse suosittelee varaamaan kärsivällisyyttä sekä aikaa yrityksen käynnistämisvaihetta varten. Alussa yrittäjältä vaaditaan runsaasti palkatonta työtä. Alan osaaminen sekä yrittäjälle sopiva luonne korostuvat. Lassen mukaan yrittäminen voidaan nähdä hyvin pitkälti luonnekysymyksenä. Yrittäjän vapautta ei Lassen mukaan pidä pitää glamourina, sillä vaikka yrittäjällä onkin tietynlaisia vapauksia, on hänellä myös runsaasti vastuuta.

Lasse Rintakummun oppilaitokset ja työpaikat

Lasse Rintakumpu asuu nykyisin Turussa. Koulunsa hän kävi Forssan yhteislyseossa, minkä lisäksi hän on opiskellut Turun yliopistossa. Vuonna 2011 hän aloitti työn Turku 2011 Foundationissa. Hän on työskennellyt myös Aalto Entrepreneurship Societyssa, Boost Turussa, Logomossa, Turku 2011 – European Capital of Culturessa sekä Turku 2011 -säätiössä. Nykyisin Lasse toimii omassa yrityksessään, AMDesignissa, jota voidaan pitää liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisena. Lasse on korostanut haastatteluissa, kuinka nimenomaan yrittäminen sopii hänelle ja kuinka hän kokee olevansa koko ajan töissä. Toisaalta hän kokee myös yrittämisen ja harrastamisen välisen eron kovin häilyvänä ja toteaa voivansa helposti luoda työstä harrastuksen tai harrastuksesta työn.