Lasse Rintakumpu asuu ja vaikuttaa Turussa, ja toimii yrittäjänä omassa am Design -nimisessä yrityksessään. Lasse on tullut tunnetuksi web-suunnittelijana, mutta miten hänestä oikein tuli alansa huippu? Tällä sivustolla perehdytään siihen, miten Lasse Rintakummusta tuli Lasse Rintakumpu, ja miten hänen lapsuutensa ja nuoruutensa vaikuttivat tähän kehityskulkuun.

Lasse Rintakummun koulutie

Lasse Rintakummun lapsuudesta, perheestä ja yksityiselämästä ei löydy tietoja kovin helposti, mikä tuntuu hieman erikoiselta netin maailmassa toimivan yrittäjän kohdalla. Se sentään tiedetään, että koulussa Lasse Rintakumpu kertoo pitäneensä erityisesti äidinkielestä, kirjallisuudesta, matematiikasta ja kuvataiteesta. Lukion jälkeen hän lähti opiskelemaan kirjallisuustiedettä. Web-suunnitteluun hän tutustui vasta myöhemmin.

Vapaa-ajallaan Lasse Rintakumpu harrastaa runojen kirjoittamista sekä muuta kirjallisuutta

Lapsuudessa ja nuoruudessa syttynyt into kirjallisuutta kohtaan saattoi Lassen kohdalla jossakin vaiheessa hetkeksi sammua, mutta nykyisin hänen kiinnostuksensa kirjallisuutta kohtaan näkyy esimerkiksi siten, että hän harrastaa runojen kirjoittamista – jopa siinä määrin, että häntä on kutsuttu renessanssi-ihmiseksikin. Hän kertoo lukevansa ja kirjoittavansa paljon ja keskittyvänsä lukemisessa ja kirjoittamisessa laaja-alaisuuteen. Hän pyrkii pitämään mielensä avoinna sekä hakemaan inspiraatiota erilaisista lähteistä. Näin hän pyrkii pitämään mohdollisimman monia teitä avoinna tulevaisuutta silmällä pitäen. Kyltymätön tiedonhankinta ja -jano sekä poliittinen aktiivisuus ovat Lassen ominaispiirteitä. Vapaa-ajallaan Lasse pitää yllä myös henkilökohtaista blogia.

Tämän lisäksi Lasse tekee satunnaisesti ja harrastuksenomaisesti töitä kirjallisuus-, taide- ja elokuvakriitikkona. Tulevaisuudessa Lassen tavoitteena on tehdä harrastuksesta työ ja päinvastoin. Ehkäpä Lassen yksityiselämästä löytyy niin kovin vähän tietoa juuri siksi, että Lasse itse ilmoitaa olevansa töissä 24/7, todeten samalla, että yrittäjänä toimiminen on hänelle juuri sopiva urapolku. Ehkäpä Lassesta saakin selkeimmän kuvan juurikin tutustumalla hänen yrityksensä sivustoon, jossa Lasse korostaa esimerkiksi segmentoinnin ja suuntautumisen tärkeyttä.

Sivustollaan Lasse kertoo esimerkiksi siitä, kuinka palvelumuotoilun avulla voitaisiin luoda uusia innovaatioita. Sivuston perusteella Lassen persoona onkin kovin innovatiivinen ja muutoshaluinen. Hän ei selkeästikään halua jämähtää paikoilleen, vaan pyrkii kehittymään koko ajan. Lasse haluaa selkeästi myös pysyä ajan hermolla. Tästä hyvänä esimerkkinä löytyy hänen sivustollaan esittelemänsä Valkeen kirkasvalokuulokkeet, jotka ovat jo pitkään olleet pinnalla. Kyseessä on terveysteknologia-alan tuote ja Lasse arvioikin sivustollaan, onko kyseessä terveysteknologian uusi innovaatio vaiko huuhaa-tuote.