Lasse Rintakumpu ei mitä ilmeisimmin ole antanut kovinkaan runsaasti haastatteluja. Kuitenkin eräs erinomainen haastattelu löytyy Nettibisnes-Infosta. Tässä haastattelussa koulutus- ja hakukoneoptimointiin keskittyvän infon ylläpitäjä esitti Lasse Rintakummulle kahdeksan kysymystä, joihin Lasse vastasi perusteellisesti sähköpostitse.

Millaisia asioita Nettibisnes.Infon haastattelussa käsiteltiin?

Nettibisnes.Infon haastattelussa käsiteltiin monipuolisia aiheita. Ensimmäinen kysymys liittyi siihen, miten Lassesta tuli web-suunnittelija. Toisen kysymyksen kautta pyrittiin selvittämään millaisia asiakkaita Lassella on ollut ja kolmannessa kysymyksessä keskityttiin Lassen asiakasprojekteissa suosimiin sisällönhallintajärjestelmiin. Neljännessä kysymyksessä Lasselta tiedusteltiin millaisia suunnitteluvirheitä hän huomaa usein kotimaisten yritysten kotisivuja tarkastellessaan ja viidennessä kysymyksessä häneltä pyydetään neuvoja yrityksille ja yhdistyksille, jotka tilaavat uusia web-sivuja. Kuudes Lasselle esitetty kysymys liittyy hänen suosittelemiinsa verkkolähteisiin ja seitsemäs yrittämiseen. Haastattelun viimeinen kysymys on aikaisempia henkilökohtaisempi ja liittyy Lassen runoharrastukseen.

Miten Lassesta tuli haastattelun mukaan web-suunnittelija?

Lasse kertoo aloittaneensa netin käyttämisen jo vuonna 1995. Alun perin hän opiskeli websuunnittelun perusteita yritys-erehdys-metodia hyödyntäen, minkä johdosta hän huomasi usein työpaikallaan hoitavansa erilaisia nettiin liittyviä töitä. Samalla hän keräsi itselleen sekä työkokemusta että työhön liittyviä kontakteja, joista oli myöhemmin oman yrityksen perustamisessa runsaasti hyötyä. Netin tärkeimpänä antina Lasse pitää ihmisten verkottumista.

Millaisia asiakkaita Lassella on haastattelun mukaan ollut?

Haastattelun mukaan Lasse keskittyi alussa etupäässä taide- ja kulttuuriprojekteihin. Näihin projekteihin liittyy kuitenkin muutamia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi Lasse on laajentanut asiakaskuntaansa siten, että se käsittää nykyisin myös kunnan sekä valtion organisaatioita ja PK-yrityksiä. Asiakasprojekteissa hän suosii haastattelun mukaan seuraavia sisällönhallintajärjestelmiä: CMS, Mephisto, WordPress, Movable Type, brooch Publisher sekä ExpressionEngine. WordPress on näistä hänen suosikkinsa.

Millaisia ongelmia Lasse on havainnut suomalaisilla yrityssivuilla?

Haastattelun perusteella Lasse ei arvosta Flash-pohjaisia toteutuksia eikä tuotemainossivustoja, jotka ovat täynnä interaktiivista multimediahömppää. Hänen mukaansa yrityssivujen pahimpia ongelmia Suomessa ovat puutteellinen tai huono informaatioarkkitehtuuri, sivujen käytettävyysongelmat sekä visuaalisen suunnittelun toimimattomuus. Usein nämä tekijät kulkevat hänen mukaansa käsi kädessä. Lassen mukaan tärkeintä websuunnittelussa on käyttäjä- ja sisältölähtöisyys. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa oikeuta sivujen huonosti toteutettua grafiikkaa, joka on pahimmillaan kökköä.