Tälle sivustolle on koottu tietoa Lasse Rintakummusta, joka on tullut tunnetuksi suomalaisena kirjailijana, suunnittelijana, yrittäjänä ja kriitikkona. Lasse Rintakumpu onkin erityisen monipuolinen ja -tahoinen yrittäjä, joka kokee itse olevansa töissä 24/7.

Lasse Rintakummun yksityiselämästä ei juurikaan löydy tietoa

Lasse Rintakummun perheestä tai yksityiselämästä ei juurikaan löydy tietoa netistä. Tämä luo kuvan henkilöstä, joka haluaa olla julkisuudessa lähinnä töidensä osalta ja pitää yksityiselämänsä visusti yksityisenä. Samalla Lassesta muotoutuu kuva uraansa ja yrittämiseen intohimoisesti suhtautuvana henkilönä, jolle on ominaista innovatiivisuus sekä uusien asioiden kokeilu. Lasse ei omien sanojensa mukaan halua jämähtää paikoilleen.

Lasse Rintakummun ylpeys – AMDesign

Lasse Rintakummun ylpeytenä voidaan pitää hänen yritystään – AMDesignia, joka toimii liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisena. Itse asiassa AMDesign koostuu ryhmästä alan ammattilaisia, joiden erikoistumisala on business development. Ryhmältä löytyy vankkaa kokemusta alalta, ja sen erikoisominaisuutena on kokonaisuuksien hallinta. Innovatiivisuus on AMDesignin avainsana. Tällä sivustolla kerrotaan lisää AMDesignista sekä muista Lasse Rintakummun töistä.

AMDesign korostaa segmentoinnin ja suuntautumisen tärkeyttä. Monen yrityksen ongelmana on se, että ne haluavat tuottaa kaikkea kaikille, mikä ei luonnollisestikaan onnistu. Tämän vuoksi onkin tärkeää lähteä rohkeasti segmentoimaan oman yrityksen tuotteita taikka palveluita ja suuntaamaan niitä entistä tiukemmin rajatulle asiakaskunnalle. On tärkeää keskittyä 100 % yrityksen valitsemaan segmenttiin. Tämän lisäksi on tärkeää pitäytyä valitussa segmentissä. Yrityksen on tärkeää tuntea valitsemansa asiakasryhmä sekä luoda asiakkaastaan kuva. Yleensä jonkin tarpeen tunnistaminen on hyvä tapa lähteä liikkeelle oman yritysidean muokkaamisessa. Ehkäpä tiedät jonkin tuotteen tai palvelun, joka on mielestäsi puutteellinen tai jota ei ole vielä lainkaan olemassa ja voit lähteä kehittämään omaa yritysideaasi tältä pohjalta. Tällä sivustolla käsitellään myös tätä aihetta lähemmin.